خـط تـولـید پلاستیک حبابدار / AIR BUBBLE SHEET EXTRUSION LINE


 خط تولید پلاستیک حبابدار/ AIR BUBBLE SHEET EXTRUSION LINE

پی اتیلن سبک به اکسترودر تولید تغذیه می شود. دستگاه با دریافت ماده اولیه و با اعمال حرکت مارپیچی شکل، آنرا فشرده می کند و با عبور از منطقه گرم بصورت مذاب در می آید. در حالت تحت فشار این مذاب را به سوی دایس تی شکل دو لایه می راند . دو ورقه فیلم ،شکل گرفته و بطور آزاد و جداگانه بر روی سیلندر شکل دهی می افتند. یکی از فیلمها به سیلندر چرخان شکل دهنده می رود که بطور مداوم بوسیله خلا داخلی غلطک به فیلم حبابدار تبدیل و لایه دیگر فیلم پس از اینکه لایه قبلی از خلا آزاد شد بر روی آن پوشش داده می شود سپس این دو لایه توسط یک غلطک از جنس لاستیک سیلیکون که بصورت هیدرولیکی عمل می کند بیکدیگر فشرده می شوند و بدین ترتیب ورقهای حبابدار ساخته می شود. سپس ورق حبابدار به سیلندر خنک کننده و سپس غلطک رول کردن فرستاده می شود

برای تولید ورق حبابدار سه لایه رزین مذاب از کلگی دایس تخت یک اکسترودر دیگر بصورت ورقه ای دیگر بر روی سطح حبابدار فیلم قرا ر می گیرد. دو غلطک رزین مذاب را پرس می کنند تاورق  سه لایه حبابدار بوجود آورند غلطکهای خنک کننده معمولاً دارای پوسته دو لایه ای هستند که کنترل دمای سطح آنها را میسر میسازد سیال سردکننده معمولاً آب است که دمای آن بدقت کنترل می گردد. هر دو فرآیند فوق باید با پیچش و برش به پایان برسند . چارچوب بخش پیچش باید تقریباً بدون لرزش باشد وبالاخره محصول بر روی رول کاغذی یک قرقره دور محور پیچیده می شود هوای خنک و آب تصفیه شده نیز در این فرآیند شکل دادن بکارمی روند

 
 
Cylinder
T Days
Applications

Packaging
* Cushion & material
* Protector
* Car sun shade, color mat
* Cargo bag
* Insulation materials
* Pool cover

Production process

the equipment produces air bubbled sheet through mold using LDPE continuously bubble cylinder is cnnected with vacuum pupm and it makes air bubble (embossing pattern).always mainain the proper vacuum pressure which can be adjusted by using of ball valve.forming pocess,the pair of films (one is embossed and the other is flat)are laminated.
bubble syinder is various in customer sizes

AIR BUBBLE SHEET EXTRUSION LINE
Specification

PKC-AB100/80 

PKC-AB90

ITEM/ MODEL

Approx.100

100

CAPACITY  Kg/Hr

1500 Max

1500 Max

SHEET WIDTH mm  

.3/.8

.3/.8

SHEET THICKNESS mm

80/100

100

SCREW DIA mm

9.5 x 4.3mm H

9.5 x 4.3mm H

STANDARD BUBBLE SIZE