خط تولید ظروف یکبار مصرف فوم / Ps Luch Box Plant

خط تولید ظروف یکبار مصرف فوم / Ps Luch Box Plant
 PS Foam Extruder is a product of polystyrene foam sheet manufactured by Continuos Extrusion and it has lots of closed sells. Ps sheet  many application for food packing and industrial packaging usage.nowadays,world,wide used disposable food tray and lunch box for modern life style
 

تولید ورقه فوم / Sheet Foam Line


گرانول وارد اکسترودر شده و بعد از مخلوط شدن با گاز و پودر تالک با حرارت بالا با یکدیگر مخلوط می شود. مواد به علت حرارت و اصطکاک به حالت خمیری در آمده و توسط ماردون به جلو رانده شده و از ورای یک قالب با مقطع کم عبور می کنند. محصول پس از خروج از قالب می تواند دارای طول نامحدود باشد، به نحوی که بدون انقطاع و تا زمانیکه اپراتور تصمیم به قطع نمودن ورق نماید، محصول تداوم خود را حفظ خواهد نمود.

 
فـرمینگ مـاشـین / Forming Machine

 
در این بخش ورق تهیه شده با ضخامت و پهنای معین وارد دستگاه ترموفرمینگ می گردد
 2 روش عمده برای تهیه ظروف به روش ترمو فورمینگ وجود دارد
 
Pressure forming - 1 - قالبگیری فشاری
Vacume forming - 2 - قالبگیری با ایجاد خلاء
 
 
Mother Sheet Extruder
 
Recycling Machine
 
Applications

A. Characteristics Of Product

 • Glossy Surface
 • Excellent Cushioning And Insulating Effect
 • Moisture-Proof
 • Anti-Corrosion By Chemicals
 • Printable, foldable, embossable, moisture and water resistant, low stream and air permeability.
 • Tasteless, Odorless And Non-Toxic

B. Applications Of Product

 • External packing material for food, fruit, cosmetics and internal cushioning
   
 • Packaging for high-grade goods, industrial machinery parts
   
 • Container for pharmaceutical & medical products
   
 • Various types of lunch boxes, trays and containers
   
 • Toy and educational materials due to easy-fabrication
   
 • Advertising and stationary board etc
   
   
 •                                     
Specifications

DENSITY(kgs/m)

ELECTRICITY(kw)

CAPACITY(kg/hr)

SHEET  THICKNESS

SHEET  WIDTH

MODEL

25-250

200

120-160

0.8-4.5

60-130cm

90-120

25-250

230

150-200

0.8-5.0

60-130cm

100-130

25-250

250

200-300

1.4-6.5

110cm 2 sheets

120-150

25-250

290

200-350

1.5-7.0

110cm 2 sheets

130-170

25-250

330

100-550

1.5-8.0

110cm 2 sheets

150-200